Diakonveien Omsorg+

2021-03-17T14:59:15+01:00

Diakonveien Omsorg+ er første byggetrinn i stedsutviklingsprosjektet Diakonhjemmet Hage. 124 nye omsorgsboliger står ferdig med skilting og profilering fra oss.

Go to Top