Diakonveien Omsorg+ er første byggetrinn i stedsutviklingsprosjektet Diakonhjemmet Hage. 124 nye omsorgsboliger står ferdig med skilting og profilering fra oss.

Etter en prosess med å presentere flere skiltsystemer og løsninger falt valget på norskproduserte BD-Sign. Dette er skilt som er veldig fleksible og lette å vedlikeholde, både med tanke på rengjøring og utskifting av tekst ved behov.

Vi har prosjektert, designet og montert skilt hos Diakonveien Omsorg+. Hoveddelen av skiltløsningenelt er taktile og trykket med Braille, tilpasset omsorgsboligens brukere. Alt er klart for beboere som kan flytte inn i Desember.

Skilting og profilering på Diakonveien Omsorg

Kontakt oss i dag

Telefon: 32 87 20 90

E-post: info@ide-systemer.no

Adresse: Teglverksveien 83, 3057 Solbergelva